Vill du lära dig att svarva?

0
145

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Att kunna svarva, det är inte fel. Det är en smart metod för att få fram olika saker i ett arbetsstycke. Du kanske har svarvat en gång i tiden på träslöjden i skolan? Om du vill börja svarva hemma, så kan det vara smart att köpa dig en svarv. Det finns idag många olika svarvar att välja på. Bra modeller är S Maskin svarvar.

Svarvning är en form av bearbetningsprocess kan man säga. Man har då ett skärverktyg som bearbetar i en spiralformig bana. Genom att se till att flytta verktyget linjärt under tiden som arbetsstycket roterar så kan man svarva fram olika former. Idag går det att svarva en mängd olika material, inte bara trä. Det går därmed även svarva metall, plast och trä.

Svarvning av trä och metall

De två vanligaste materialen att svarva, det är trä och det är metall. När man ska svarva i trä, så kan man göra det med skarpsvarvning eller med skärsvarvning. Dessa metoder skiljer sig lite åt. Skarpsvarvning innebär att svarvstålen är slipad trubbigt samt att svarven har ett högt varvtal. Materialet som avlägsnas blir till fint spån eller damm. Skärsvarvning innebär att man använder ett spetsigt svarvstål samt har lägre varvtal på svarven.

Inom metallsvarvning är det vanligt att använda sig av supportsvarvning. Arbetsstycket sitter då fast i en chuck med 3-4 backar som centrerats. Skärverktyget sitter i en speciell verktygshållare. Med hjälp av verktyget så skär man bort material som bilar metallspån. Vanligaste metoderna inom supportsvarvning är rak-, konisk-, profil-, plan-, och sticksvarvning.

Svarva säkert

Oavsett svarvningsmetod och material, se till att alltid svarva på ett säkert sätt. Ha på dig skyddsutrustning som till exempelvis skyddsglasögon samt undvik löst sittande kläder då du svarvar, de kan fastna i svarven! Se även till att alltid ta bort chucknyckeln efter du fäst materialet, annars kommer den slungas iväg.

DELA