Auktoriserad översättare vid arv från utlandet

0
718
Auktoriserad översättare vid arv från utlandet

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Det blir allt vanligare att svenskar äger egendom utomlands. Detta är en följd av det tätare samarbetet inom den Europeiska Unionen kombinerat med de bättre kommunikationerna inom Europa samt det stigande välståndet.

Livet har dock sin gilla gång och de personer som köper egendom utomlands är ofta pensionärer och de lever inte för alltid. Det kommer därför situationer där personer dör och andra personer ärver egendomen utomlands.

Det är dock inte alltid lätt att ärva något utomlands. Det kan rent av vara en stor procedur man behöver gå igenom för att faktiskt ta över ett hus, lägenhet eller annat.

Översätt testamente

Det första du ofta behöver göra när du ärvt egendom utomlands är att hitta en auktoriserad översättare som kan översätta dödsfallsintyget, testamentet, bouppteckningen samt ditt personbevis. Trots all samordning i Europa är det en hel del lagar och regler som skiljer sig mycket åt från land till land. I till exempel Spanien krävs det ofta auktorisationer, notariseringar, stämplar och mycket annat på dokument för att de ska betraktas som giltiga.

Notarisera dokument

Efter att du översatt de dokument som krävs behöver du notarisera dessa. Detta är förstås en mycket irriterande process och det är än mer irriterande att det kan kosta flera tusen kronor bara för att någon kontrollerar dina dokument och bevittnar din namnteckning.

Efter att du notariserat dokumenten behöver du leverera dem till rätt myndighet utomlands och i den processen kan du behöva hjälp av en advokat i det andra landet vilket kommer att kosta dig än mer. Det är inte alltid lätt att bli rik genom arv.

Tänk på detta

Det är en hel del att tänka på när du ärver från utlandet:

  • Det kommer att ta dig tid att få allting klart
  • Det kommer att kosta dig en hel del att avsluta arvet så du behöver tålamod

 

DELA