Förenklad inlärning av skrivning och läsning med Intowords

0
731

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

För många ungdomar är det en utmaning att lära sig skriva och läsa. Det kan ta tid att lära sig att läsa och skriva för dessa ungdomar och även efter det att de lärt sig läsa kan det gå mycket långsamt när de väl ska göra det.

För att förenkla inlärningsprocessen har det utvecklats avancerad mjukvara som gör att studenten kan ta sig igenom komplicerade stycken utan problem.

Vad är Intowords

Intowords är en mjukvara som hjälper studenter med att läsa och skriva. När det gäller till exempel skrivandet så kommer Intowords med förslag på ord och fraser som kan användas för att komma framåt med inlärningen och med skrivandet.

Intowords förenklar läsning, skrivning och lärande genom att hjälpa studenten att koncentrera sig mer på innehållet under skrivandet. Intowords kan därför vara ett mycket effektivt verktyg för att nå högre betyg i skolan, bättre resultat på jobbet och större självförtroende i tillvaron i allmänhet.

Som standard erbjuder Intowords uppläsning och ordförslag på svenska och engelska men programvaran har fler än 40 språk i sitt register. Intowords har både stavningshjälp och ordinspektion som en del av sina funktioner. Du kan också få ord förklarade om du inte förstår dem.

Vad Intowords gör är att kompensera för låg läshastighet. Verktyget fungerar alldeles utmärkt för lässvaga elever men kan förstås också användas av en hel klass för till exempel skrivträning, uttal, ordförråd och nya språk.

Tänk på detta när du köper programvara för inlärning

När du är intresserad av att köpa en programvara som Intowords är det viktigt att du går igenom dina behov och förstår vad det är du behöver.

  • Var ute i god tid
  • Tänk på att du kommer att behöva uppgradera programvaran med jämna mellanrum
  • Finns det möjlighet att kunna växla mellan olika produkter om du köper många licenser
DELA