Tips för stambyte i bostadsrättsföreningen

0
12

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Stambyte är ett stort projekt för vilken fastighet som helst men för en bostadsrättsförening i Stockholm är arbetet enormt. Innan arbetet påbörjas eller ens beställs är det mycket att tänka på samt gå igenom. Om man planerar arbetet noga så minskar risken avsevärt att det blir dyrare än planerat samtidigt som man kan känna sig mer säker på att jobbet blir väl genomfört.

Läs därför vidare för att få reda på hur de stora föreningarna går tillväga för att lyckas med stambytet.

Ha tiden på er sida

Eftersom ett stambyte oftast är en dyr affär är det smart att tänka långsiktigt. Ha koll på behovet som finns och lägg in stambytet i underhållsplanen. Det här hjälper något enormt när det kommer till planering av tidpunkt och dessutom ekonomin.

Om det uppkommer många stopp i avloppet eller långsam dränering är det något som kan ses som en indikering på att större problem snart kommer att uppstå. Genom att beställa en rörspolning och en inspektion av rören kan du få en uppfattning om när stambyte Stockholm måste utföras.

Något annat som kan ses som en indikering är att närliggande fastigheter som är ungefär lika gamla utför stambyte. Ibland är det bra att veta vad som pågår hos grannarna för att kunna planera framtiden.

Anlita professionell hjälp

Att anlita en professionell projektledare med erfarenhet av stambyte i Stockholms bostadsrättsföreningar kan underlätta något enormt. Projektledaren bör ta hand om allt, utredning, besiktning och allt däremellan. Även om det kostar en del att anlita professionell hjälp är det i slutändan värt det.

Vid ett så pass stort projekt som stambyte är det väldigt mycket att tänka på samt planera. En sån sak som att kök och badrum i föreningen kommer att vara oanvändbara under perioder är något som kräver mycket planering. Samt att medlemmarna i föreningen oftast har många frågor kring just det här. En styrelse kan omöjligtvis ta hand om allt på egen hand med ett lyckat resultat. Rekommendationen från de stora föreningarna är att alltid anlita experter.

DELA