Home Hemmet Ska du ansöka om bygglov?

Ska du ansöka om bygglov?

0
Ska du ansöka om bygglov?

Är det så att du ska bygga helt nytt, göra en tillbyggnad eller göra vissa ändringar, så krävs det oftast ett bygglov för att få lov att göra det. Det är även ibland ett måste att ansöka och få bygglov för att få sätta upp ett plank eller en mur. Vissa saker kan byggas, utan bygglov, men det kan krävas en bygganmälan till kommunen. För att få reda på vad som gäller dig för det du ska bygga, så kan du kontakta din kommun. För dig som vill ha hjälp med bygglov och bygglovsritning, du kan klicka här. Om du får ditt bygglov beviljat så måste du börja bygga inom två år samt att det är helt färdigbyggt inom fem år.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Om det är som så att du ska bygga en helt ny byggnad som ett hus, eller att du vill göra en viss tillbyggnad på det hus du har idag, så är det vanligt att det krävs ett bygglov för det. En tillbyggnad är det om du har ökar en byggnads volym, antingen uppåt, neråt eller åt sidan. Sedan finns det även byggnader utan väggar som kräver bygglov. Det är till exempel carport eller ett större skärmtak.

Sedan finns det faktiskt saker som räknas in som en byggnad, även om det i praktiken inte är det. Det gäller då bland annat husbåtar, husvagnar eller liknande och som då står still på en och samma plats under längre tid.

För att flytta en byggnad, från en plats till en annan, så krävs det dels ett rivningslov, dels ett bygglov. Det eftersom då du tar ner huset, så räknas det som rivning och när du ställer det på plats så räknas det som en nybyggnad.

Tänk även på att vissa ändringar i eller på ditt hus kan behöva ha bygglov. Det beror på var det ligger samt vad det är du ska göra.