Mer om karusellsvarvning

0
102

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Karusellsvarvar kallas även för VTL-svarvar och anses vara de mest traditionella maskintyperna.

Vad utmärker ett karusellvarv?  Spindeln i det är vertikalt placerat. Den snurrar som en karusell, därav även namnet. När används och vart passar sådana typer av maskiner bäst?

De är bäst anpassade för tyngre bearbetning av arbetsstycken. Metoden utmärker sig med en stor diameter kombinerad med en liten längd. Tack vare dagens utvecklade teknik blir karusellsvarvar mer och mer funktionella och kan utföra olika former av bearbetning. Något intressant som utmärker karusellvarvning är att ingen större maskinutnyttjande behövs.

Enligt statistik och undersökningar har behovet av stora maskiner för sådan typ av bearbetning ökat under de senaste tio åren. Bland annat kräver vind-, gas- och ångturbiner stora komponenter som ska svarvas. Vad betyder egentligen den ökade efterfrågan? Bland annat får företag som arbetar inom den nischen flera projekt på sitt bord. Ett annat resultat är att maskiner och processer förbättras, blir smidigare och effektivare. Tack vare högteknologiska lösningar har de flesta delar av industrierna visat en stor framgång när det kommer just till effektivitet.

Ett företag som arbetar med karusellvarvning kan ha flera arbetsområden som till exempel design, svetsning och bearbetning av mindre komponenter i höga volymer. Med andra ord kan du anlita företaget för flera än en enstaka tjänst.

Att hitta rätt företag med rätt kompetens inom karusellvarvning

 

Karusellvarvning är en specifik arbetsprocess. Den lite ovanligare än andra behov som kan finnas i industrier eller byggbranscher. Med detta sagt kan man gott konstatera att det finns lite färre företag med kompetens inom just karusellvarvning i jämförelse med till exempelvis byggföretag där antalet firmor är högt.

Vår tid utmärker sig med ett brett utbud av tjänster och produkter. Vissa arbetsmoment kräver mer kunskap och erfarenhet än andra. Samma gäller specifika branscher och nischer. När det kommer till karusellvarvning, likt varje maskindriven process så krävs det inte bara de rätta verktygen men även en stor dos av erfarenhet.

Så hur hittar du rätt partner om du behöver karusellvarvning? Gör en snabb undersökning på nätet och ta reda på vilka företag faktiskt erbjuder sådana typer av tjänster. Här är det viktigt att ta reda på vilken del av Sverige företaget arbetar inom. Sök dig gärna till företag nära dig då tjänsterna som ska utföras hänger ihop med vad som ska bearbetas. Med andra ord spelar det geografiska läget en stor roll i det här fallet.

Om det gäller ett större projekt kan det vara bra att ta reda på lite mer om din framtida partner. Titta gärna på referenser och försök att skapa dig en åsikt. Gäller det ett mindre projekt behöver du inte utföra någon djupare undersökning. En viktig aspekt är givetvis priset. Ifall det finns flera företag i ditt geografiska område ska du absolut jämföra deras tjänster och priser innan ett slutgiltigt val.

Ring alltid upp och prata med företaget, beskriv ditt behov och invänta svar och reflektioner från dess sida. Ifall det handlar om ett stort projekt kan det behövas ett besök på plats från företagets sida för att ge dig en offert.

DELA